Възможни промени в гимназиалния курс на обучение по математика на база съпоставка с държавния зрелостен изпит

Дипломант: Надежда Андреева Аплакова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

>>> Изтегляне в PDF формат <<< Continue reading →

Диагностично изследване на ефективността на иновативни методи за мотивация на учениците

Дипломант: Снежина Огнянова Стоянова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

>>> Изтегляне в PDF формат <<< Continue reading →

Използване на примери за приложения на математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Дипломант: Рая Сашова Иванова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Дипломен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова

>>> Изтегляне в PDF формат <<< Continue reading →

Софизмите в помощ на учителите по математика, информатика и информационни технологии

Дипломант: Александра Георгиева Жечева, фак. № М-22011

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Дипломен ръководител: гл. ас. д-р Филип Петров

>>> Изтегляне в PDF формат <<< Continue reading →