Състав

Преподаватели

Хонорувани и гост-преподаватели

Докторанти

  • Веселин Дзивев
  • Гюнер Пасаж
  • Диана Петрова
  • Христо Христов