Състав

Преподаватели

Изследователи

Хонорувани и гост-преподаватели

Докторанти

  • Айета Мемишай
  • Гюнер Пасаж
  • Диана Петрова
  • Диана Старйя
  • Илиана Цветкова
  • Надежда Аплакова
  • Павлин Цонев
  • Панайотис Анагносту
  • Ралица Стаменкова
  • Христо Христов