Състав

Преподаватели

Хонорувани и гост-преподаватели

Докторанти

  • Гергана Петрова
  • Надежда Аплакова
  • Павлин Цонев
  • Пламен Гостев
  • Слави Кадиев