Метод на инверсията при решаването на задачите за построение и технологии за изследването им

Дипломант: Цветелина Мирославова Йорданова

Магистърска програма: „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, информатика и информационни технологии“, 2024 г.

Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

Консултант: доц. д-р Филип Петров

>>> Изтеглане в PDF формат <<<

>>> Изтегляне на ресурсни файлове <<<

Целта на дипломната работа е да се разработи дидактическа система от построителни задачи по метода на инверсията, придружена от интерактивни електронни учебни ресурси, която да послужи за разширяването на знанията и кръгозора на бъдещите учители.

Задачи на дипломната работа са:

  1. Извършване на литературен преглед за теоретичната основа на метода на инверсията и неговите приложения;
  2. Създаване на дидактическа система от задачи с приложение на метода на инверсията в
    построителни задачи, които се решават само с помощта на пергел;
  3. Създаване на дидактическа система от някои Аполониеви задачи и техните решения с
    помощта на метода на инверсията;
  4. Създаване на интерактивни онагледявания на създадените задачи с помощта на
    интерактивен геометричен софтуер.

Обект на дипломната работа е методът на инверсията за решаване на построителни задачи и приложението му в обучението по математика.

Предмет на дипломната работа е създаването на учебен ресурс за подготовка на бъдещи и
допълнителна квалификация за действащи учители по математика, с който да се разшири
техният научен мироглед и да бъдат мотивирани да поддържат историческата традиция с
преподаване на построителни задачи (например, в кръжочна форма на обучение).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *