Проектно-базирано обучение по математика в условие на обучение от разстояние в електронна среда

Дипломант: Петя Борисова Григорова

Магистърска програма: Технологии за обучение по математика и информатика, 2024 г.

Научен ръководител: гл. ас. Борислава Кирилова

>>> Изтеглане в PDF формат <<<

Целта на дипломната работа е да изследва до каква степен проектно-базираното обучение (ПБО) е приложимо успешно по време на обучение от разстояние в електронна среда.

Задачите, които се поставят в дипломната работа за постигането на целта ѝ, са:
1. Да се проучи литературата по темата на дипломната работа, която включва следната тематика: проектно-базираното обучение (ПБО); обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС); изследването като научен подход.
2. Да се анализират учебните програми и да се: опишат основните изисквания от МОН за профилирана подготовка;предложат теми, подходящи за ПБО.
3. Да се създаде и приложи проект в една от избраните теми, което включва: избор на темата на проекта; подбор на експериментална и контролна групи; подготвяне на допълнителни материали; задаване на заданието на проекта; събиране на резултатите от проекта.
4. Да се анализират резултатите от експеримента и направят изводи за приложимостта на ПБО.

Основната хипотеза е, че няма да има съществени разлики в резултатите на учениците в присъствена и на тези в дистанционна форма на обучение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *