Категория: Учебни ресурси

Училищен курс по информационни технологии

Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите в теоретичен, технологичен и организационен план за превеждане на обучението по информационни технологии (ИТ) в реалните условия и спецификата на българските училища. Тя е част от предварителната подготовка на студентите за провеждане на хоспитиране, педагогическа практика и стаж. По време на занятията ще се дискутира и интерпретира…

Прочети цялата статия

Училищен курс по информатика

По време на обучението по УКИ се разглежда проекцията на научната област в контекста на училищното обучение в задължителна и профилирана подготовка в средното образование. По-подробно се разглеждат и разработват възлови теми, свързани с реализацията на Държавни образователни изисквания и учебните програми на Министерство на образованието и науката. Упражненията по предмета се провеждат с програмния…

Прочети цялата статия