Категория: Дисертации

Методика за обучение по модул „Бази от данни” – дисертационен труд на Веселин Дзивев

Методика за обучение по модул „Бази от данни” ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Веселин Руенов Дзивев професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ научна специалност: Методика на обучението по информатика и ИТ Успешно защитен на 29 май 2018 г.