Категория: Дисертации

Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението

Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Ралица Любомирова Стаменкова професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“научна специалност: Методика на обучението математика и информатика с научен ръководител проф. д-р Иван Тонов Успешно защитен на 28.03.2024 г. Обект на изследването е използването и прилагането на знанията за функции при…

Прочети цялата статия

Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант

Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Илиана Иванова Цветкова професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“научна специалност: Методика на обучението математика и информатика с научен ръководител проф. д-р Кирил Банков Успешно защитен на 26.03.2024 г. Обектът на изследването е…

Прочети цялата статия

Методика за обучение по модул „Бази от данни” – дисертационен труд на Веселин Дзивев

Методика за обучение по модул „Бази от данни” ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Веселин Руенов Дзивев професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ научна специалност: Методика на обучението по информатика и ИТ Успешно защитен на 29 май 2018 г.