Бакалаври

Преподавателите от катедрата ръководят основно задължителни и избираеми курсове за студенти в бакалавърска степен в специалност „Математика и информатика“ към Факултет по Математика и Информатика. Допълнително ръководят някои учебни предмети за специалностите „Физика и математика“ и „Физика и информатика“ във Физически Факултет, „Химия и информатика“ във Факултет по Химия и Фармация и „Комуникационен мениджмънт“ във Факултет по Журналистика и Масова Комуникация.