Училищен курс по информатика

По време на обучението по УКИ се разглежда проекцията на научната област в контекста на училищното обучение в задължителна и профилирана подготовка в средното образование. По-подробно се разглеждат и разработват възлови теми, свързани с реализацията на Държавни образователни изисквания и учебните програми на Министерство на образованието и науката.

Упражненията по предмета се провеждат с програмния език Java в интегрирана среда за програмиране Netbeans. Изходният код от упражненията се качва периодично на следния адрес: https://www.cphpvb.net/category/uki/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.