Автор: philipp

Първият български училищен учебник по Информатика от 1986 г.

През лятото на 1985 г. ръководните органи на Българска комунистическа партия възлагат на Министерство на народната просвета да подготви и започне обучение по концептуално нов общообразователен учебен предмет наречен „Информатика“ в българските училища. Това е доста отговорна и тежка задача, защото: Като следствие от това се възлага на два колектива от университетски преподаватели и учени…

Прочети цялата статия

Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението

Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Ралица Любомирова Стаменкова професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“научна специалност: Методика на обучението математика и информатика с научен ръководител проф. д-р Иван Тонов Успешно защитен на 28.03.2024 г. Обект на изследването е използването и прилагането на знанията за функции при…

Прочети цялата статия

Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант

Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Илиана Иванова Цветкова професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“научна специалност: Методика на обучението математика и информатика с научен ръководител проф. д-р Кирил Банков Успешно защитен на 26.03.2024 г. Обектът на изследването е…

Прочети цялата статия

Проектно-базирано обучение по математика в условие на обучение от разстояние в електронна среда

Дипломант: Петя Борисова Григорова Магистърска програма: Технологии за обучение по математика и информатика, 2024 г. Научен ръководител: гл. ас. Борислава Кирилова >>> Изтеглане в PDF формат <<< Целта на дипломната работа е да изследва до каква степен проектно-базираното обучение (ПБО) е приложимо успешно по време на обучение от разстояние в електронна среда. Задачите, които се поставят в…

Прочети цялата статия

Метод на инверсията при решаването на задачите за построение и технологии за изследването им

Дипломант: Цветелина Мирославова Йорданова Магистърска програма: „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, информатика и информационни технологии“, 2024 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова Консултант: доц. д-р Филип Петров >>> Изтеглане в PDF формат <<< >>> Изтегляне на ресурсни файлове <<< Целта на дипломната работа е да се разработи дидактическа система от построителни…

Прочети цялата статия

Кабинет 216

Скъпи студенти, добре дошли в страницата с история на Кабинет 216. От 2022 г. той се превърна в учебната зала за водене на лекции и упражнения, каквато я познавате и днес, но преди това е бил мястото, където са творили няколко именити преподаватели на нашия факултет. Тук ще ви запознаем с тяхната кратка биография и…

Прочети цялата статия

Подпомагане на обучението по математика в прогимназиален етап чрез употреба на чатбот

Дипломант: Георги Иванов Георгиев Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2023 г. Научен ръководител: доц. Филип Петров >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа е да се създаде платформа, която да подпомагаобучението на учениците по време на тяхната самоподготовка чрез домашни работи,като предоставя възможност за опресняване на преди това изучени знания.…

Прочети цялата статия

Подбор на методи в обучението по математика с цел повишаване резултатите на учениците по програмата на Международния бакалауреат

Дипломант: Йоана Матеева Калапиш Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2023 г. Научен ръководител: гл. ас. Борислава Виденова >>> Изтегляне в PDF формат <<< Задачите на дипломната работа са: запознаване с програмата по математика към Международния бакалауреат – учебна програма на курса, оценяване и др., с цел набелязване на дейности, изискващи прилагането на методи…

Прочети цялата статия

Интерактивен уеб сайт на тема „Окръжност“ в 8. клас

Дипломант: Янка Иванова Виткова Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2022 г. Научен ръководител: гл. ас. Теодоси Витанов >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа е разработване на интерактивен уеб сайт, който: да подпомогне работата на учителя с готови динамични чертежи за онагледяване на учебното съдържание по темата „Окръжност“ в…

Прочети цялата статия

Рационални изрази

Дипломант: Моника Стоянова Тодоринска Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2022 г. Научен ръководител: проф. Иван Тонов >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа: да се разработят модифицирани спрямо целевата група учебни единици по примерно учебно съдържание – Рационални изрази. Задачи на дипломната работа: Исторически преглед; Анализ на нормативната база – учебната…

Прочети цялата статия