Автор: philipp

Възможни промени в гимназиалния курс на обучение по математика на база съпоставка с държавния зрелостен изпит

Дипломант: Надежда Андреева Аплакова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

Диагностично изследване на ефективността на иновативни методи за мотивация на учениците

Дипломант: Снежина Огнянова Стоянова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

Използване на примери за приложения на математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Дипломант: Рая Сашова Иванова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Дипломен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова

Софизмите в помощ на учителите по математика, информатика и информационни технологии

Дипломант: Александра Георгиева Жечева, фак. № М-22011 Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Дипломен ръководител: гл. ас. д-р Филип Петров