Автор: philipp

Метод на инверсията при решаването на задачите за построение и технологии за изследването им

Дипломант: Цветелина Мирославова Йорданова Магистърска програма: „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, информатика и информационни технологии“, 2024 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова Консултант: доц. д-р Филип Петров >>> Изтеглане в PDF формат <<< >>> Изтегляне на ресурсни файлове <<< Целта на дипломната работа е да се разработи дидактическа система от построителни…

Прочети цялата статия

Кабинет 216

Скъпи студенти, добре дошли в страницата с история на Кабинет 216. От 2022 г. той се превърна в учебната зала за водене на лекции и упражнения, каквато я познавате и днес, но преди това е бил мястото, където са творили няколко именити преподаватели на нашия факултет. Тук ще ви запознаем с тяхната кратка биография и…

Прочети цялата статия

Подпомагане на обучението по математика в прогимназиален етап чрез употреба на чатбот

Дипломант: Георги Иванов Георгиев Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2023 г. Научен ръководител: доц. Филип Петров >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа е да се създаде платформа, която да подпомагаобучението на учениците по време на тяхната самоподготовка чрез домашни работи,като предоставя възможност за опресняване на преди това изучени знания.…

Прочети цялата статия

Подбор на методи в обучението по математика с цел повишаване резултатите на учениците по програмата на Международния бакалауреат

Дипломант: Йоана Матеева Калапиш Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2023 г. Научен ръководител: гл. ас. Борислава Виденова >>> Изтегляне в PDF формат <<< Задачите на дипломната работа са: запознаване с програмата по математика към Международния бакалауреат – учебна програма на курса, оценяване и др., с цел набелязване на дейности, изискващи прилагането на методи…

Прочети цялата статия

Интерактивен уеб сайт на тема „Окръжност“ в 8. клас

Дипломант: Янка Иванова Виткова Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2022 г. Научен ръководител: гл. ас. Теодоси Витанов >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа е разработване на интерактивен уеб сайт, който: да подпомогне работата на учителя с готови динамични чертежи за онагледяване на учебното съдържание по темата „Окръжност“ в…

Прочети цялата статия

Рационални изрази

Дипломант: Моника Стоянова Тодоринска Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2022 г. Научен ръководител: проф. Иван Тонов >>> Изтегляне в PDF формат <<< Цел на дипломната работа: да се разработят модифицирани спрямо целевата група учебни единици по примерно учебно съдържание – Рационални изрази. Задачи на дипломната работа: Исторически преглед; Анализ на нормативната база – учебната…

Прочети цялата статия

Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии

Дипломант: Слави Радостинов Кадиев Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2020 г. Научен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова >>> Изтегляне в PDF формат <<< >>> Изтеглане на ресурсни файлове <<< Цел на дипломната работа: управляемо и целенасочено съставяне на системи от дидактически задачи върху конкретно учебно съдържание по избрани частнопредметни технологии Задачи на дипломната работа:…

Прочети цялата статия

Училищен курс по информационни технологии

Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите в теоретичен, технологичен и организационен план за превеждане на обучението по информационни технологии (ИТ) в реалните условия и спецификата на българските училища. Тя е част от предварителната подготовка на студентите за провеждане на хоспитиране, педагогическа практика и стаж. По време на занятията ще се дискутира и интерпретира…

Прочети цялата статия

Училищен курс по информатика

По време на обучението по УКИ се разглежда проекцията на научната област в контекста на училищното обучение в задължителна и профилирана подготовка в средното образование. По-подробно се разглеждат и разработват възлови теми, свързани с реализацията на Държавни образователни изисквания и учебните програми на Министерство на образованието и науката. Упражненията по предмета се провеждат с програмния…

Прочети цялата статия