Училищен курс по информационни технологии

Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите в теоретичен, технологичен и организационен план за превеждане на обучението по информационни технологии (ИТ) в реалните условия и спецификата на българските училища. Тя е част от предварителната подготовка на студентите за провеждане на хоспитиране, педагогическа практика и стаж.

По време на занятията ще се дискутира и интерпретира обхвата, дозирането, структурирането, мотивирането и въвеждането на учебното съдържание (в теоретичен, манипулативен и организационен аспект), регламентирани с държавните образователни изисквания и учебните програми. Подробно се представя и разработва учебното съдържание на възлови теми от учебните програми по ИТ на МОН (задължителна и профилирана подготовка). Ще бъде представена технологичнта организация на цялостния процес на обучението по ИТ в съответствие с общодидактичеките принципи, технологичните условия, методическото осигурване, спецификата и ролята на ИТ в българското училище и общоевропейските изискавания.

В рамките на занятията се разглеждат и дискутират актуалните за училищата приложни програми и комуникационни ресурси и свързания с тях понятиен апарат. Студентите се запознават с функционалното предназначение и се обучават да работят с електронни ресурси и учебни помагала, с помощта на които се мотивира, въвежда, усвоява и диагностицира обучението по предмета.

По време на упражнения се решават практически задачи по тексообработка, електронни таблици, интеграция на приложения и бази от данни. За програмни продукти се използват Microsoft Word, Excel и Access. Част от учебните ресурси са налични на следния адрес: https://www.cphpvb.net/category/ukit/

Като основен източник за задачи за самоподготовка на студентите се препоръчва следната литература:

  • Ангелов, А., А.Фитнева, Е.Копева, „Учебната среда за обучение по текстообработка“, СИЕЛА Софт анд Паблишинг, София, 2015
  • Ангелов, А., „Учебната среда за обучение по електронни таблици“, СИЕЛА Софт анд Паблишинг, София, 2016 г.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.