Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии

Дипломант: Слави Радостинов Кадиев

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2020 г.

Научен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

>>> Изтеглане на ресурсни файлове <<<

Цел на дипломната работа: управляемо и целенасочено съставяне на системи от дидактически задачи върху конкретно учебно съдържание по избрани частнопредметни технологии

Задачи на дипломната работа:

 1. Да се проучи литературата по темата на дипломната работа, която включва следната тематиката:
  • математическите задачи;
  • (дидактическа) система от задачи;
  • (дидактически) технологии.
 2. Да се изберат частнопредметни технологии и:
  • да се опише същността на всяка от технологиите;
  • да се опишат компонентите на всяка от технологиите.
 3. Да се съставят конкретни дидактически системи от задачи за ученика, като:
  • се избере конкретно учебно съдържание;
  • се осъществи изграждането на всяка от системите от задачи чрез конкретизация на някоя от избраните частнопредметни технологии.
 4. Да се напишат детайлни методически бележки за учителя към създадените системи от задачи.
 5. Да се изберат средства, които спомагат за реализирането на избраните частнопредметни технологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *