Подбор на методи в обучението по математика с цел повишаване резултатите на учениците по програмата на Международния бакалауреат

Дипломант: Йоана Матеева Калапиш

Магистърска програма: „Технологии за обучение по математика и информатика“, 2023 г.

Научен ръководител: гл. ас. Борислава Виденова

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

Задачите на дипломната работа са:

  • запознаване с програмата по математика към Международния бакалауреат – учебна програма на курса, оценяване и др., с цел набелязване на дейности, изискващи прилагането на методи за повишаване на резултатите от обучението;
  • проучване и подбор на методи за обучение и добри практики, които отговарят на набелязаните дейности, специфични за предмета математика към Международния бакалауреат;
  • анализиране на ефективността на избраните методи чрез провеждане на анкета, даваща възможност на целевата група да степенува очаквания резултат от въвеждането на съответните методи в обучението им по математика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *