Категория: Дипломни работи

Използване на примери за приложения на математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Дипломант: Рая Сашова Иванова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Дипломен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова

Софизмите в помощ на учителите по математика, информатика и информационни технологии

Дипломант: Александра Георгиева Жечева, фак. № М-22011 Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Дипломен ръководител: гл. ас. д-р Филип Петров