Възможни промени в гимназиалния курс на обучение по математика на база съпоставка с държавния зрелостен изпит

Дипломант: Надежда Андреева Аплакова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

Цел на дипломната работа: Да се предложи възможно подобрение в гимназиалния курс по математика в България чрез нов организационен модел

Задачи на дипломната работа:

  •  Да се извърши анализ на задачите от ДЗИ по математика от 2007 г. до 2016 г., както и на примерната матура от сайта на МОН, в зависимост от учебното съдържание, което обхващат;
  • Да се направи анализ на учебните програми по математика от VIII клас и от IX до XII клас, първо равнище;
  • Да се извърши съпоставка между ДЗИ и учебните програми по математика;
  • Да се разгледат добри практики от обучението в Англия, Франция и IB DP (Дипломна програма на Международния бакалауреат);
  • Да се направи предложение за промени в организацията на обучението по математика и на учебните програми по математика в България на базата на извършените съпоставки;
  • Да се предложи цялостна промяна в оценяването на гимназиалния курс на обучение в България.