Екстремални задачи и принцип на екстремалния елемент

Дипломант: Кръстю Йорданов Петров

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2019 г.

Научен ръководител: проф. Иван Тонов

>>> Изтегляне в PDF формат <<<